Tim hiểu thông tin giáo dục trung học phổ thông có kế hoạch thay đổi như thế nào

Bộ GD-ĐT vừa dứt dự thảo chương trình giáo dục phổ thông toàn bộ trong chương trình giáo dục phổ thông mới và sẵn sàng báo cáo để lấy ý kiến của toàn xã hội.Trong đó giáo dục phổ Thông tin thay đổi ptth trung học phổ thông có gì thay đổi trong năm nay thông là 12 năm, gồm 2 giai đoạn: giáo dục cơ bản (tiểu học 5 năm và THCS 4 năm), định hướng nghề nghiệp (bậc THPT 3 năm). Chương trình có 8 lĩnh vực giáo dục: ngôn ngữ và văn học, toán học, đạo đức – công dân, thể chất, nghệ thuật, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, công nghệ – tin học.

Những thông tin dạy trung học phổ thông có kế hoạch thay đổi như thế nào 

Một môn học, nhiều tên gọi
Theo dự thảo, hệ thống các môn học được xây cất thống nhất giữa các lớp trước với lớp sau; tích hợp mạnh ở các lớp dưới, phân hóa dần ở các lớp trên; tương thích với các môn học của nhiều nước trên nhân loại. Tên của từng môn học được gọi dựa theo các môn học trong chương trình hiện hành, có điều chỉnh để phản ánh tốt nhất nội dung, tính chất, ý nghĩa giáo dục của môn trong từng cấp học, bởi vì đó tên một môn học có thể thay đổi ở từng cấp học. Chẳng hạn, môn học cốt lõi của lĩnh vực giáo dục đạo đức – công dân có các tên: giáo dục lối sống (tiểu học), giáo dục công dân (THCS) và công dân với Tổ quốc (THPT).

Chung kết VAS’S Got Talent 2015  - Phát hiện và bồi dưỡng những tài năng nhí
Cốt lõi trong lĩnh vực khoa học (khoa học tự nhiên và khoa học xã hội) chỉ có một môn học cuộc sống quanh ta (các lớp 1, 2, 3); tách thành 2 môn học: tìm hiểu xã hội và tò mò tự nhiên (các lớp 4, 5); tương ứng với 2 môn học khoa học xã hội và khoa học tự nhiên (THCS). Lên THPT, môn khoa học xã hội cùng với các môn lý, hóa, sinh sẽ dành cho học sinh (HS) định hướng khoa học tự nhiên; môn khoa học tự nhiên cùng với các môn sử, địa sẽ dành cho HS định hướng khoa học xã hội. Đồng thời HS còn được tự chọn các chuyên đề học tập thích hợp với nguyện vọng cá nhân.
Các môn học ở cả 3 cấp được tạo thành môn bắt buộc và tự chọn. tỷ trọng môn tự chọn tăng dần từ lớp dưới lên lớp trên. Ở giai đoạn cơ bản, các Thông tin thay đổi trường trung học phổ thông thay đổi như thế nào môn bắt buộc gồm: tiếng Việt/ngữ văn; toán, ngoại ngữ 1, thể dục, giáo dục lối sống/giáo dục công dân, cuộc sống quanh ta, tò mò tự nhiên/khoa học tự nhiên, khám phá xã hội/khoa học xã hội. Ngoài các môn bắt buộc, HS được tự chọn dưới các dạng khác biệt: tự chọn tùy ý gồm: ngoại ngữ 2, tiếng dân tộc, nghiên cứu khoa học kỹ thuật (ở lớp 8, lớp 9); tự chọn trong các môn học gồm: kỹ thuật/công nghệ, tin học, âm nhạc, thể thao, kỹ thuật, hoạt động thưởng thức sáng tạo.
VAS tri ân những người thầy

Bậc THPT có 4 môn bắt buộc: ngữ văn 1, toán 1, công dân với nước nhà, ngoại ngữ 1. Ngoài các môn bắt buộc, HS được tự chọn như sau: Tự chọn tùy ý, gồm: nghiên cứu khoa học kỹ thuật, ngoại ngữ 2. Tự chọn trong nhóm môn học, gồm 4 môn (đối với lớp 10, 11) và 3 môn (đối với lớp 12) trong các môn: sử, địa, ngữ văn 2, lý, hóa, sinh, tin học, công nghệ, toán 2, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội. Nếu chọn môn khoa học tự nhiên thì không chọn các môn: vật lý, Thông tin giáo dục truong thcs trung học phổ thông đổi mới như thế nào hóa học, sinh học; Nếu chọn môn khoa học xã hội thì không chọn các môn sử, địa. Các môn khoa học tự nhiên và khoa học xã hội chỉ học ở lớp 10 và lớp 11. Tự chọn trong môn học gồm: âm nhạc, mỹ thuật, thể thao, hoạt động thưởng thức sáng tạo (lớp 10, 11, 12); chuyên đề học tập (lớp 11, 12).Trong cả cấp học THPT, HS có thể đổi mới môn học tự chọn và chuyên đề học tập tự chọn thích hợp với định hướng nghề nghiệp cá nhân mà bắt buộc phải hoàn thành số lượng các môn học, chuyên đề học tập tối thiểu theo pháp luật.

Tim hiểu thông tin giáo dục trung học phổ thông có kế hoạch thay đổi như thế nào

Bài viết liên quan

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *